Wannado.fi www-sivujen yleiset käyttöehdot

Wannado www-sivujen ja verkko- ja mobiilipalveluiden (sivut) käyttö edellyttää, että sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Tutustu näihin ehtoihin ennen kuin käytät sivuja. Wannado Oy:n palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja.

Palveluntuottaja

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii WANNADO OY 2418955-7 Käpylän pääkonttori: Taivaskalliontie 4 B, 00600 HELSINKI. Jäljempänä Palveluntuottaja.

Muutokset

Wannado varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Wannadolla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palveluntuottajan vastuu

Sivuilla annettua informaatiota ja materiaalia ei voida pitää palveluntuottajan sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena. Tarkempia tietoja tarjottavista tuotteista ja palveluista saat palveluntuottajan yhteyshenkilöltä. Sivujen sisältämien tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Palveluntuottaja ei vastaa sivujen sisällön oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, eikä palveluntuottaja voi taata tietojen soveltuvuutta yksittäistapaukseen. Wannado ei vastaa vahingoista tai kuluista tai menetyksestä, jotka aiheutuvat sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa mahdollisten tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden, haitallisten ohjelmien tai tietoturvariskien aiheuttamista vahingoista. Wannado ei takaa, että sivut toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Wannado ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta materiaalista, johon sivuilta mahdollisesti on linkitys tai ohjaus.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta tehdyistä toimista, antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Immateriaalioikeudet

Sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntuottajalle ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Henkilötiedot

Wannado käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot tallennetaan palvelutuottajan henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Wannado luovuttaa hallussaan olevia tietoja sivullisille vain henkilön suostumuksella tai lain nojalla. Tietosuojalainsäädännön mukaiset rekisteriselosteet ja tarkempaa informaatiota henkilötietojen suojasta löydät rekisteriseloste -sivulta.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä palveluntuottajalle suojaamattoman sähköpostin kautta. Palveluntuottajalla on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Palveluntuottaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.