Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Wannado Oy (Y-tunnus 2418955-7)
Taivaskalliontie 4 B, 00600 HELSINKI

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anna Degerholm
Puhelin: +358 44 998 6696
Sähköposti: anna@wannado.fi

3. Rekisterin nimi

Wannadon asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Wannado saattaa välittää asiakasrekisterin tietoja yhteistyökumppaneille. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen välittäminen yhteistyökumppaneille ilmoittamalla siitä Wannadolle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi
• Osoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tilastotietoja yhteydenottolomakkeen täyttämisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

Wannado voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.