Integritetspolicy

1 Allmänt

WANNADO är engagerat i att säkerställa sekretess och integritet för den personliga data som det innehar. Denna sekretesspolicy gäller för personlig data som samlas in från webbplatsbesökare; de som kontaktar oss, jobbsökande och våra kunder. För mer information om behandlingen av personlig data, kontakta oss på yhteys@wannado.fi.

WANNADO kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan, till exempel om det finns förändringar i lagstiftningen. WANNADO försöker använda rimliga medel för att meddela dig i förväg om möjliga ändringar och dess påverkan. Vi uppmuntrar dig att granska denna sekretesspolicy varje gång du får information om eventuella ändringar som kan påverka den. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 02.05.2023 (informationen om ansvarig för behandlingen har klargjorts).

2 Behandlingsansvarig

Wannado Oy
Taivaskalliontie 4b, 00600 Helsingfors
2418955–7

Wannado International Oy
Taivaskalliontie 4b, 00600 Helsingfors
3218362–2

Wannado Superassistants S.L.
Avenida de los Boliches 15 Lokal 4–8, 29640 Fuengirola (Malaga), Spanien
B93649119

Dataskyddsombud:
Anna Degerholm
anna.degerholm@wannado.fi
+358449986696

3 Vilken personlig data samlar vi in och hur?

Vi samlar in information när du använder webbplatsen wannado.fi När du använder våra tjänster eller när du ger oss din information i något annat sammanhang. Denna personliga data inkluderar information om användningen av webbplatsen och dess innehåll, teknisk information som skickas av din webbläsare (t.ex. IP-adress, webbläsare, webbläsarversion, webbplats) och kakor som skickas till din webbläsare, samt relaterad information (se avsnitt Kakor).

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faktureringsinformation
 • Information som tillhandahålls av kunden till chatbot eller via onlineformulär
 • Information som tillhandahålls av kunden relaterat till kundrelationer och/eller marknadsföring
 • Information som tillhandahålls av jobbsökande under rekryteringen
 • Information som tillhandahålls av partners och återförsäljare

4 Rättslig grund för behandling av personuppgifter och användningsändamål

Wannado Oy kan också skicka elektroniska marknadsföringsmeddelanden direkt till dig om du har prenumererat på vårt nyhetsbrev, beställt tjänster från oss eller på annat sätt har lämnat dina kontaktuppgifter till oss. Personuppgifter används för kundrelationshantering och -utveckling, fakturering och inkasso, marknadsföring och statistiska ändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • behandla dina förfrågningar och svara på dem
 • visa innehållet på vår webbplats lämpligt på din enhet
 • övervaka användningen av vår webbplats och förbättra dess funktionalitet och användarupplevelse
 • övervaka effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer
 • annonsera och erbjuda våra tjänster till dig inom de gränser som tillåts enligt lämplig lag
 • förbättra vår kundkommunikation och identifiera potentiella kunder
 • informera dig om återförsäljar- och samarbetsmöjligheter med Wannado.

Utöver detta behandlar vi jobbsökardata för att säkerställa korrekt kommunikation med sökande i jobbansökningssituationer.

Vi behandlar inte dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs i denna integritetspolicy.

5 Reguljära utlämnanden och överföringar av dina personuppgifter till tredje part

WANNADO:s samarbetspartners behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen som definieras i denna integritetspolicy, vilka återfinns i avsnitt 4. WANNADO ser alltid till att dess partners inte behandlar dina överförda personuppgifter för något annat ändamål.

6 Överföringar av dina personuppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi överför inte personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7 Principer för bevarande av personuppgifter

Vi behåller personuppgifterna så länge som det krävs för de behandlingsändamål som definieras i denna integritetspolicy.

8 Rättigheter relaterade till behandlingen av dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål eller annan kommunikation.

Utöver detta har du rätt, enligt tillämpliga dataskyddslagar, när som helst:

 • Att få information om behandlingen av dina personuppgifter;
 • Att få tillgång till dina egna data och granska dina personuppgifter;
 • Att begära rättelse av felaktiga och inkorrekta personuppgifter samt komplettering av dina uppgifter;
 • Att återkalla ditt samtycke och invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den utsträckning behandlingen av dina personuppgifter grundas på ditt samtycke;
 • Att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din personliga särskilda situation.

Du måste lämna in din begäran om utövande av ovanstående rättigheter till Wannado Oy i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kan begära att du klargör din begäran skriftligt och verifierar din identitet innan begäran behandlas.

9 Principer för skydd av registret

Vi respekterar sekretessen för dina personuppgifter. Digitalt behandlade personuppgifter skyddas och lagras i system som endast är tillgängliga för de personer som behöver sådana data för att utföra sina arbetsuppgifter. Informationssystem och filer säkras med tekniska säkerhetsmetoder som normalt används i affärsverksamhet. Åtkomst till registret kräver ett personligt användarnamn och lösenord, som endast beviljas till dataansvarigas personal vars position och arbetsuppgifter är relaterade till nämnda användningsrätt.

10 Kakor

En kaka eller cookie är en vanligt förekommande liten textfil som din webbläsare lagrar på din dator eller annan enhet när du besöker en webbplats. Webbläsaren skickar information om ditt besök tillbaka till webbplatsen när du besöker den igen. Alla moderna webbplatser använder kakor för att erbjuda dig en mer personlig surfupplevelse.

Varje kaka fästs på var och en av dina enskilda enheter och kakor kan bara läsas av servern på vilken kakan fästs. Eftersom kakan är knuten till webbläsaren och inte är i sig själv delbar mellan olika webbläsare eller enheter (om inte en webbläsare, tillägg eller annan applikation specifikt gör det möjligt), gäller de val du gör för att hantera kakor endast för den individuella webbläsaren som standard. En kaka kan inte köra programvara och den kan inte användas för att leverera virus eller annan skadlig kod, eller för att skada din enhet eller filer. En enskild användare kan inte identifieras enbart genom användning av kakor eller liknande tekniker.

Vår webbplats använder Google Analytics, som är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Google Analytics använder kakor för att lagra information. Denna kaka lagras på din dator och möjliggör analys av webbplatsanvändning. Information om användningen av webbplatsen (endast IP-adressen, som anonymiseras) som tillhandahålls av kakan skickas till och lagras på Googles server i USA. I fall där Google överför personuppgifter utanför EU och EES är den rättsliga grunden för överföring av data avtalet om Privacy Shield mellan EU och USA.

Google använder denna information för att utvärdera webbplatsanvändningen, rapportera om användningsfrekvens och internettjänster. Du kan läsa mer om Google Analytics sekretesspolicy på denna länk.

Utöver Google Analytics använder webbplatsen spårningspixlar från annonsplattformar (såsom Meta, LinkedIn, ReadPeak) för att rikta reklam och marknadsföring till lämpliga målgrupper på dessa annonsplattformar.

DoubleClick

Vi använder (Google) DoubleClick-plattformen för annonsering i externa online-media.

DoubleClick automatiserar processen för att köpa annonsutrymme och definierar annonsutrymmet enligt specificerade kriterier. Extern annonsering är personlig och riktad till specifika besökare. Läs mer.

DoubleClick-kakor sparas på besökarens enhet när besökaren kommer till en sida som använder DoubleClick-plattformen eller innehåll som liknar (Google) AdWords eller YouTube, som sätter kakor på uppdrag av DoubleClick.

Besökaren ser inte DoubleClick-plattformen på något sätt. Den fungerar i bakgrunden och sätter kakor på enheten.

Information som samlas in av DoubleClick skickas till Google. Google kan använda denna information i all annonsering riktad mot besökare online.

11 Kontakter

Alla förfrågningar om att utöva dina rättigheter som nämns ovan, frågor om denna integritetspolicy och andra förfrågningar bör göras via e-post till yhteys@wannado.fi.

 

Tarvetta heti #SuperAssarille?

Jätä yhteydenottopyyntö. Yhteistyö voidaan aloittaa vaikka saman tien!