Helpompaa henkilöstövuokrausta

Wannado tarjoaa henkilöstövuokrauspalveluita.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Henkilöstövuokraus on parhaimmillaan kustannustehokas ratkaisu yrityksen resurssipulaan. Henkilöstövuokrausta käytetään laajasti niin assaritöihin, operatiivisiin toimiin kuin asiantuntijatehtävien täyttämiseen. Prosessi voi kuitenkin olla raskas ja sopivan matchin löytäminen vaikeaa. Henkilöstövuokraukseen saattaa liittyä myös esimerkiksi motivaatioon, tiimiytymiseen ja toimeen soveltuvaan tietotaitoon liittyviä haasteita. Haluammekin antaa uutta, raikasta näkökulmaa henkilöstövuokraukseen: mitä jos se olisikin helppoa, ketterää ja joustavaa?

Laajempaa osaamista: yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Erityisesti, kun kyse on pidemmästä henkilöstövuokrauksen tarpeesta, on tärkeää, että tekijä sopii yrityksen työskentelykulttuuriin, ja tulee luontevaksi osaksi sitä aivan kuten palkkalistoilla olevat työntekijät. Vaikka sopiva ja yhteistyökykyinen tekijä löytyy, saattaa henkilöstövuokrauksessa, aivan kuten rekrytoinnissa ja freelancerin ostamisessa, ongelmaksi nousta se, että yksi ihminen ei voi tietää ja osata kaikkea. Häneltä voi loppua aika kesken tai häneltä puuttuu jotain erityisosaamista, jota työtehtävä vaatisi. Toisaalta tilanteet elävät ja työnkuva saattaa kehittyä eri suuntaan, mitä alun perin oli ajateltu, tai työn määrä saattaa vaihdella.

Tätä lähtökohtaa huomioiden olemme kehittäneet palvelumme. Henkilövuokraussopimuksella asiakasyrityksessä toimiva SuperAssari saa tarpeen mukaan muiden osa-alueiden osaajien avun, parviälyn ja ongelmanratkaisukyvyn käyttöönsä. Ketterien kommunikointikanavien kautta linjoilla on aina joku, joka ehtii tekemään tai tietää vastauksen ongelmaan kuin ongelmaan.

Joustavuus on onnistuneen henkilöstövuokrauksen avain

Henkilöstövuokraus muuttuu hankalaksi ja lähes rekrytointiprosessin lailla kuormittavaksi, jos palvelussa ei ole joustavuutta. Voi olla vaikea tietää ennakkoon työmäärää tai sitä, miten pitkään apukäsiparia tarvitaan. Erityisesti epävarmassa tilanteessa sitoutuminen pitkällä sopimuksella on taloudellisestikin riski ja suuri kynnys – tyypillisesti henkilöstövuokraus valitaankin juuri siksi, että tilanne on rekrytoinnin kannalta epävarma, tai töitä hyvin on vaihtelevasti tai kertaluontoisesti.

Henkilöstövuokrauskulttuuriimme pätee sama joustavuus kuin muihin palveluihimme. Usein asiakkuuksissamme liikutaankin jossain henkilöstövuokrauksen ja asiantuntijapalvelun tai konsultoinnin välimaastossa – eikä se haittaa, kunhan yhteistyö pelaa joustavasti ja tehokkaasti.

Avoimuus ja luottamus kaiken perustana

Peräänkuulutamme henkilöstövuokrauksessamme joustavuuden lisäksi avoimuutta. Tarpeet ja toiveet saattavat muuttua ja se on ok. Voi myös olla, että syystä tai toisesta toinen SuperAssari olisi sopivampi tekijä yritykselle. Tämänkin on ok! Mikäli SuperAssarisi vaihtuu kesken projektin, etsimme ja koulutamme uuden ammattilaisen tilalle. Pyrimme siihen, että muutostilanteetkaan eivät aiheuta vaivaa, vaan hoidamme perehdytyksen mahdollisimman pitkälle meidän päässämme.

Jokainen työntekijämme saa tiimiltä tukea ja tarvittaessa koulutusta. Emme jätä ketään räpiköimään yksin työtehtävän alle, ja yrityksessämme on erittäin matala sisäinen kynnys avun pyytämiselle. Rohkaisemme ammattilaisiamme olemaan aina yhteydessä toisiin SuperAssareihin haastavissa tilanteissa ja toisaalta rohkaisemme myös avoimeen asiakasviestintään. Henkilöstövuokraustilanteessa toivommekin avoimuutta puolin ja toisin.

Henkilöstövajeen ei tarvitse olla ongelma, vaan mahdollisuus! Mahdollisuus saada uutta osaamista ja uusia ideoita taloon. Mahdollisuus kehittää ja tehostaa toimintaa.

Kerro meille missä me voidaan auttaa tai kartoitetaan tarve yhdessä – ilman sitoumuksia.

Tarvetta heti #SuperAssarille?

Jätä yhteydenottopyyntö. Yhteistyö voidaan aloittaa vaikka saman tien!