Markkinatutkimuksen avulla tiedät kannattaako ulkomaille lähteä

Huolellinen markkinatutkimus kannattaa tehdä ennen yrityksen ulkomaille lähtöä. Wannado auttaa kansainvälistymishankkeissa.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Markkinatiedon hankinta eli markkinatutkimus on oleellinen toimenpide liiketoiminnan kansainvälistymistä harkittaessa. Ensin on käytävä läpi omat realistiset mahdollisuudet viennin, tuonnin tai muun kansainvälisen yhteistyön käynnistämiseen. On syytä huomioida kaikki yrityksen toimintaan ja kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät: tuote, markkinointi, tavoitteet sekä aineelliset ja henkiset resurssit. Lisäksi varaudutaan riittävillä taustavoimilla.

Monipuolista faktatietoa ulkomaisesta toimintaympäristöstä

Ulkopuolisia tekijöitä tarkasteltaessa tutkitaan mm. asiakkaat ja kilpailijat sekä
poliittiset, taloudelliset, juridiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida kansainvälisen toimintaympäristön muutostrendit ja niiden vaikutukset oman yrityksen toimintaan ja toimialaan. Vientitoiminnassa tulee huomioida, että jokainen maa tai alue vaatii omat analyysinsä ja markkinatutkimuksensa. Yrityksen johdon ja viennin avainhenkilöiden tulee myös kyetä lukemaan ja hyödyntämään markkinatiedon tuloksia. Usein yrityksille riittää pelkkä markkinoiden perustutkimus, mutta eri sijoittautumisvaihtoehtoja harkitsevan yrityksen tulee tehdä syvällisempi markkinatutkimus valitusta kohdemaasta. Tuloksista pitää uskaltaa tehdä oikeat johtopäätökset.

Ajankohtaiseen tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa

Strategisen suunnittelun alkuvaiheessa tehdään päätös päämääristä ja tavoitteista sekä toimintatavoista ja organisaatiosta, joilla päämääriin aiotaan pyrkiä. Toiminnan käynnistäminen vaatii sekä taloudellisia että henkisiä resursseja, joten myös tarvittava rahoitus sekä keinot sen saamiseksi selvitetään jo ennalta. Lisäksi huomioidaan myös toimien kontrollointi, raportointi ja seuranta.

Suunnittelu voi rajoittua myös yksinomaan markkinointistrategiaan muiden perustoimintojen (tuotanto, rahoitus ja henkilöstöasiat) hoituessa kotimaassa. Jos vienti on aluksi vähäistä, erillistä suunnitelmaa ei yleensä laadita, vaan kotimaan markkinointi hoitaa viennin omien toimiensa ohella markkinatutkimuksen tulosten perusteella.

Vienti- ja markkinasuunnitelman pohjana hyödynnetään seuraavaa:

  • Mitä tuotteita tai palveluita, mihin ja miten? (valintaperusteet, kehittämis- ja sopeuttamistarve, kilpailu- ja menestystekijät)
  • Tiedonhankinta kotimaassa ja ulkomailla (tarvittavat tiedot ja toimenpiteet niiden hankkimiseksi)
  • Asiakaskohderyhmä, jakelutien valinta ja vientikanava (valintaperusteet ja keinot asiakkaiden löytämiseksi, myydäkö itse vai käyttääkö edustajaa?)
  • Markkinointi, myynninedistäminen (välineet, toimenpiteet, kohderyhmä)
  • Huomioitavat sopimukset (edustaja-, asiakas- ja huoltosopimukset, kuljetus- ja vakuutussopimukset)
  • Vakuutustarve ja toimituslausekkeet (tuote- ja henkilöstövakuutukset, kuljetus- ja tavaravakuutukset)
  • Vientitoiminnan käytännön kulut ja budjetointi (markkinatutkimukset, investointitarpeet, tuotteen sopeuttaminen, markkinointimateriaali, jakelu- ja myyntikustannukset)
  • Markkinatutkimuksen jälkeen yhtiöllä on riittävät tiedot kohdemarkkinasta ja edellytyksistä menestyä. Sitten siirrytään suunnitellun kansainvälistymisprosessin toteutukseen.

Onnistu ulkomailla Wannadon kanssa

Tuntuuko, että olisi hyvä olla joku kokeneempi mukana sparraamassa kansainvälistymisprojektissasi? Me Wannadolla haluamme auttaa sinua viemään yrityksesi maailmalle. Teemme markkinatutkimuksen kohdemaassa ja samalla tarjoamme erittäin laajan ja tukevan verkoston erilaisten satunnaisten tai jatkuvienkin haasteiden voittamiseksi. Asiantuntijoillamme on kymmenien vuosien kokemus yritysstrategian ja rahoituksen suunnittelusta ja läpiviennistä. Teemme monikielisesti natiivipuhujien kanssa suoraa myyntityötä ja markkinointia, joten voit olla varma, että emme kompastu kielimuureihin tai kulttuurieroihin. Tarjoamme myös henkilöstöpalveluita, tapahtumasuunnittelua ja kaikkea muuta mitä eteenpäin pääseminen vieraassa maassa voikaan vaatia.

Kerro meille missä me voidaan auttaa tai kartoitetaan tarve yhdessä – ilman sitoumuksia.

Tarvetta heti #SuperAssarille?

Jätä yhteydenottopyyntö. Yhteistyö voidaan aloittaa vaikka saman tien!