Onko kansainvälistyminen yritykselle vaihtoehto ja millä edellytyksillä?

Yrityksen kansainvälistyminen
Facebook
Twitter
LinkedIn

Suomi on riippuvainen viennistä ja kansainvälistymisestä, ja suomalaisille yrityksille globalisoituminen on haaste ja mahdollisuus. Nykyään tarve kansainvälistymiseen tulee toiminnan kasvaessa aiempaa aikaisemmin, koska se vähentää monenlaisia riskejä kotimarkkinoilla – väärien valintojen välttäminen on tärkeämpää kuin oikeiden valintojen tekeminen. Kansainvälinen toiminta aiheuttaa muutoksia kokonaisstrategiaan kotimaassakin. Kansainvälistyminen on määritelty projekti, joka päättyy kansainvälisen liiketoiminnan jatkuvaan prosessiin. Yleensä kansainvälistymisen pääasiallisena tarkoituksena on yrityksen kokonaistoiminnan kasvattaminen kannattavasti. 

Ratkaistavia asioita on paljon – ja sitä myöten myös riskejä

Kansainvälisen toiminnan riskien minimointi on luonnollisesti erittäin tärkeää. Kulttuurierojen ja psykologisten tekijöiden ongelmat saattavat olla yllätyksellisiä ja ne täytyy ymmärtää jo ennen varsinaista toiminnan aloittamista. Toimintatavat, politiikka, lait, ja kieli poikkeavat Suomessa totutusta. Etäisyys, aikaerot, kulurakenne ja hintatasot sekä vaikkapa sääkin voivat vaikuttaa valintojen tekemiseen. Riskien minimoimiseksi selvitetään myös, voidaanko toiminta Suomessa saada vastaamaan kansainvälistymisen ja kohdemaan tarpeita.  Esimerkiksi pelkän palvelu- tai tuotemyynnin lisäksi täytyy ratkaista myös mistä saadaan kohdemaahan henkilöstö, missä ja miten heidät koulutetaan riittävään tietotaitoon, miten varmistetaan soft landing eli mahdollisten Suomesta tulevien asuminen, oleskelu- ja työluvat jne. sekä miten hoidetaan paikallisten rekrytointi erityisesti silloin, jos tarvitaan myyntiin natiivia kielitaitoa, ja lopulta täytyy rakentaa kaiken tämän hallinto. Ratkaistavana on myös tavara- tai palveluliikenne, myynti ja markkinointi, rahoitus ja verotus, yritysmallin valinta, sekä tietenkin toiminnan suojaaminen: patentit, liikemerkit, brändi, niiden sopimukset ja henkilöstön tietotaidon rajaukset voivat olla tärkeitä.

Markkinatutkimus varmistaa tehokkaan resurssien käytön

Kansainvälistymisprojekti voidaan tehdä monella eri tavalla ja syitä siihen on monenlaisia. Pohjatyöt on syytä tehdä hyvin: täytyy tutkia tuotannollisesti ja taloudellisesti mille alueelle kannattaa tähdätä. Kansainvälistyminen itsessään rakentaa yrityksen brändiä myös kotimaassa joten hyöty kantaa alusta asti pidemmälle. Tällaisella elämänkaari-ajattelulla saattaa olla yrityksen omistajan tai johdon kannalta ratkaiseva henkilökohtainen merkitys. 

Tarvitaan aikaa ja resursseja, ja kokemusta: markkinatutkimus on numero yksi, jolla selvitetään tilanne ja kuinka edetä. Se saattaa elää dynaamisesti viikoittain saatujen tulosten perusteella. Ne voivat olla hyviä tai huonoja, ja niitä voidaan käyttää hyväksi myös kotimaassa toiminnan tehostamisessa, kun ymmärretään paremmin kilpailijoiden malleja. Kaikkein oleellisin on kuitenkin tutkimuksen antama tieto ja sen käyttäminen hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla. Markkinatutkimuksen avulla tunnet asiakkaasi myös ulkomailla. 

Onnistu ulkomailla Wannadon kanssa

Tuntuuko, että olisi hyvä olla joku kokeneempi mukana sparraamassa kansainvälistymisprojektissasi? Me Wannadolla haluamme auttaa sinua viemään yrityksesi maailmalle. Teemme markkinatutkimuksen kohdemaassa ja samalla tarjoamme erittäin laajan ja tukevan verkoston erilaisten satunnaisten tai jatkuvienkin haasteiden voittamiseksi. Asiantuntijoillamme on kymmenien vuosien kokemus yritysstrategian ja rahoituksen suunnittelusta ja läpiviennistä. Teemme monikielisesti natiivipuhujien kanssa suoraa myyntityötä ja markkinointia, joten voit olla varma, että emme kompastu kielimuureihin tai kulttuurieroihin. Tarjoamme myös henkilöstöpalveluita, tapahtumasuunnittelua ja kaikkea muuta mitä eteenpäin pääseminen vieraassa maassa voikaan vaatia.

Kerro meille missä me voidaan auttaa tai kartoitetaan tarve yhdessä – ilman sitoumuksia.

Tarvetta heti #SuperAssarille?

Jätä yhteydenottopyyntö. Yhteistyö voidaan aloittaa vaikka saman tien!