Valitse oikea yritysmuoto ja toimintatapa kansainvälistymiseen

Yrityksen kansainvälistymiseen on monia tapoja, Wannado auttaa viemään yrityksesi maailmalle.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Yritystoiminnan perustavoite on toiminnan kasvattaminen kannattavalla pohjalla, ja kansainvälistyminen on luonnollinen osa yrityksen kasvuprosessia. Kansainvälisille markkinoille laajentumiseen on useita erilaisia toimintavaihtoehtoja, joskin prosessissa tulisi edetä asteittain ydinosaamisen ja kilpailuetujen kehittyessä. Suuren maailman jakelukanavien avautuminen ja siellä oleva markkinan koko muuttaa yrityksen menestystarinaksi.

Vienti vaatii markkinatutkimusta kohdemaassa

Tavallisin toimintatapa on perinteinen vienti, jossa tavaran valmistaja tai palveluntarjoaja itse hoitaa suoraan ulkomaiset asiakkaat tai käyttää apunaan joko kotimaisia tai ulkomaisia välikäsiä. Nämä välikädet ovat erilaisia paikallisia kumppaneita tai kokeneita suomalaisia asiantuntijoita.

Ulkomaisen myyntiyksikön perustaminen on viennin tavallisin jatkotoimenpide. Kasvumahdollisuuksia voidaan laajentaa myös valmistavien ulkomaisten tytär- tai osakkuusyhtiöiden kautta. Toimintavaihtoehdosta riippumatta edellytyksenä on, että yrityksen ydinosaaminen ja kilpailuetu toimivat myös kansainvälisillä markkinoilla. Laajentumisen tulisi myös olla todettujen faktojen perusteella paras keino yrityksen kauaskantoisten kokonaistavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän vuoksi tehdään kattava markkinatutkimus kannattavuuden varmistamiseksi.

Lisensointi mahdollisuutena tavaraviennissä

Ulkomaisessa lisensioinnissa (fyysinen tuote) toiselle osapuolelle luovutetaan käyttöoikeus patenttiin, mallioikeuteen, tavaramerkkiin tai tekijänoikeuteen. Lisensoinnissa ei luovuteta itse oikeutta vaan annetaan ainoastaan käyttölupa.

Lisenssin luovuttaja sitoutuu usein antamaan lisenssin ostajalle myös tietotaitoaan. Lisenssin myöntäjä saa sopimuksen mukaan korvausta eli lisenssimaksua (royaltya).

Franchising vai oma konttori?

Franchising-menettelyssä on kysymys palvelusta, jossa yritys luovuttaa toiselle käyttöoikeuden yrityksen nimeen tai tavaramerkkiin ja antaa ohjeet toiminnan harjoittamiseksi. Ohjeistus voi koskea esim. myymälän sisustamista, tuotteita, varastointijärjestelmiä, henkilökuntaa, koulutusta jne. Menettely koskee liikeidean käyttöoikeutta, jolloin vuokraava yritys saa käyttöönsä jo testatun liikeidean, tutun tuotemerkin ja tietyn määrän asiakkaita jo alusta lähtien. Näin myös aloittamisen riskit pienenevät. Vuokraava yritys maksaa korvausta nimen ja liikeidean käyttöoikeudesta, yleensä tietyn kiinteän korvauksen sopimusta tehtäessä ja sen jälkeen liikevaihdon mukaan määräytyvän provision.

Ulkomaisen myyntikonttorin perustaminen tarkoittaa pysyvän juridisen ja fyysisen toiminnan käynnistämistä ulkomailla. Toimintavaihtoehto edellyttää merkittäviä lisäinvestointeja mutta antaa kuitenkin paremmat edellytykset vientimäärien kasvattamiseen.

Yhteistyösopimus ja ulkomaiset kumppanit

Ulkomainen yhteistyösopimus voi koskea mitä tahansa toimintaprosessin aluetta. Esimerkkejä ovat yhteisostot, -varastointi ja valmistus, tutkimus- ja kehitysyhteistyö sekä yhteismarkkinointi tai -jakelu. Yhteistyötä voidaan tehdä keskinäisillä sopimuksilla tai perustamalla yhteistyötä varten oma yritys (joint venture). Ulkomaisiksi yhteistyösopimuksiksi voidaan katsoa kaikki yhteistyön muodot, jotka eivät ole varsinaisia operaatiomuotoja. Ulkomainen yhteistyösopimus ei sellaisenaan riitä vaihtoehtoiseksi tavaksi saattaa tuotteita ulkomaisten asiakkaiden saataville, vaan sopimus toimii vain toimintavaihtoehdon tukena.

Sopimusvalmistus, yhteisyritys ja liikkeenjohtosopimus

Ulkomaisessa sopimusvalmistuksessa yritys suunnittelee ja markkinoi tuotteen itse. Toimintavaihtoehdossa riski tuotteen myynnistä on viejäyrityksellä. Ulkomainen yritys sitoutuu valmistamaan yrityksen tuotteita korvausta vastaan varustaen tuotteet viejäyrityksen tavaramerkillä. Menettelyssä pääomaa ei sidota tuotantolaitteistoon tai valmistushenkilökuntaan vaan tuotekehittelyyn ja markkinointiin. Lisensointiin verrattuna haittoja ovat oman myyntitoiminnan kustannukset. Menettely vaatii riskialttiimpana myös enemmän markkinatutkimusta ja taitoja.

Ulkomainen yhteisyritys toimii kahden tai useamman yrityksen yhteisomistuksessa. Projektiviennissä yritys siirtää omaa henkilökuntaansa paikan päälle suorittamaan jonkun palvelun.

Ulkomainen liikkeenjohtosopimus taas tarkoittaa, että yritys myy liikkeenjohtopalveluita johtaakseen asiakkaan laskuun tämän yritystä. Oma ulkomainen kokoonpano- tai valmistusyksikkö on kansainvälistymisen toimintavaihtoehdoista kaikkein vaativin ja viimeinen vaihe.

Onnistu ulkomailla Wannadon kanssa

Tuntuuko, että olisi hyvä olla joku kokeneempi mukana sparraamassa kansainvälistymisprojektissasi? Me Wannadolla haluamme auttaa sinua viemään yrityksesi maailmalle. Teemme markkinatutkimuksen kohdemaassa ja samalla tarjoamme erittäin laajan ja tukevan verkoston erilaisten satunnaisten tai jatkuvienkin haasteiden voittamiseksi. Asiantuntijoillamme on kymmenien vuosien kokemus yritysstrategian ja rahoituksen suunnittelusta ja läpiviennistä. Teemme monikielisesti natiivipuhujien kanssa suoraa myyntityötä ja markkinointia, joten voit olla varma, että emme kompastu kielimuureihin tai kulttuurieroihin. Tarjoamme myös henkilöstöpalveluita, tapahtumasuunnittelua ja kaikkea muuta mitä eteenpäin pääseminen vieraassa maassa voikaan vaatia.

Kerro meille missä me voidaan auttaa tai kartoitetaan tarve yhdessä – ilman sitoumuksia.

Tarvetta heti #SuperAssarille?

Jätä yhteydenottopyyntö. Yhteistyö voidaan aloittaa vaikka saman tien!