Yrityksen kansainvälistyminen – aloita tästä

Wannado auttaa kansainvälistymisessä.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ulkomaille muutto ja lämpimät talvet, sehän se on monesti mielessä Suomen loskasäässä. Nyt on aika toteuttaa tuo haave ja laittaa rattaat pyörimään! Olet ehkä miettinyt yritystoiminnan kansainvälistä laajentumista, tai ehkä haluat perustaa kokonaan uuden yrityksen ulkomaille. Hienoa! Meille kansainvälisyys on elämäntapa ja oleellinen osa yritystoimintaa. Lue tästä asiantuntijamme vinkit kansainvälistymisprojektiisi.

Miksi lähtisin ulkomaille

Lämpimän ilmaston lisäksi kansainvälistymiseen on monia hyviä syitä. Taustalla voi olla normaali yritystoiminnan laajentaminen, spin-off yrityksestä ja/tai kokonaan uudeksi itsenäiseksi yrittäjäksi ryhtyminen sekä sitä kautta muutto ulkomaille. Nykyään yksi suuri trendi on toimipaikka tai peräti muutto Viroon tai Aurinkorannikolle Espanjaan. Fuengirolan suomalaiset ovat nykyään voimakkaasti esillä. Monet ovat lähteneet vain töihin ulkomaille, mutta mukana on myös useita, jotka haluavat yrittäjäksi Espanjaan.

Onnistuminen vaatii suunnittelua ja resursseja

Oli liikkeellepaneva syy mikä tahansa, kansainvälisen yritystoiminnan aloittaminen vaatii aina tarkkaa suunnittelua ja markkinatutkimusta, johon pitää varata riittävästi aikaa. Käytössä täytyy olla riittävästi resursseja omasta kassasta tai vaikkapa sopiva rahoitus kuten Business Finlandin Tempo -rahoitus. Yllätyksiinkin on varauduttava laaja-alaisesti.

Suunnitteluprosessiin kuuluu pitkän aikavälin suuntaviivojen arviointi sekä lyhyen aikavälin yksityiskohtaisempi suunnittelu ja kilpailutilannetta analysoivalla markkinatutkimuksella. Yrityksen rahoitustarve muuttuu ja vienti sitoo aikaa ja rahaa suunnitteluvaiheesta alkaen.

Strateginen suunnittelu ja markkinatutkimus

Kansainvälistymisen ensimmäinen konkreettinen vaihe on kansainvälistymisstrategia, joka määrittelee, missä ja miten ulkomaisille asiakkaille tarkoitetut tavarat valmistetaan tai palvelut tuotteistaan ja miten ne ko. markkinoille toimitetaan. Yrityksillä on valittavinaan eri vaihtoehtoja saattaa tuotteet ulkomaisille asiakkaille. Moni vaihtoehto saattaa kuitenkin karsiutua verrattaessa yrityksen resursseja markkinoihin ja kilpailijoihin. Vaihtoehtojen vertailussa on oltava realisti, sillä tehdyt päätökset ohjaavat toimintaa kyseisillä markkinoilla vuosia eteenpäin.

Markkinatutkimus on avain oikeaan kansainvälistymisstrategiaan. Olivat sen tulokset liiketoiminnan kannalta hyviä tai huonoja kohdemaassa, voidaan siitä saatuja tuloksia aina käyttää vertailuna toisiin maihin ja oman toiminnan kehittämiseen kotimaassa.

Haasteena kulttuurierot ja vieras byrokratia

Kansainvälinen kauppa eroaa tietysti kotimaankaupasta. Esimerkiksi toimintatavat, kulttuuri ja arvot sekä kysyntä voivat olla erilaisia. Kansainvälisillä markkinoilla onnistumisen edellytys on selkeä suunnitelma sekä kohdealueen riittävä tuntemus.

Vientimarkkinoilla tuotteille tai palveluille voidaan asettaa erilaisia ehtoja ja vaatimuksia kuin Suomessa. Eroja voi olla esim. tuoteturvallisuusvaatimuksissa, standardeissa ja pakkausmerkinnöissä. Käyttöohje tai sopimus saatetaan joutua tekemään monella kielellä ja soveltamaan eri kulttuureille. Myös kauppatavoissa voi olla kulttuurillisia eroavaisuuksia.

Toiminnan esteinä voivat olla määräykset ja viranomaisvaatimukset, jotka hankaloittavat tavaroiden ja palveluiden kauppaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi poikkeavat standardit, tarkastus-, testaus- tai sertifiointivaatimukset sekä erilaiset kiintiöt ja kiellot.

Ratkaiseva voimavara: kumppanit ja verkostot

Byrokratian ja kulttuurierojen taklaukseen tarvitaan kokeneet kumppanit, joiden asiantuntijuutta voidaan hyödyntää sudenkuoppien välttämiseksi. Onko kohdemaassa jo muita suomalaisyrityksiä? Kansainvälistyttäessä erilaisia yhteistyösopimuksia ja yhteenliittymiä muodostetaan kilpailukyvyn parantamiseksi ja kustannusten säästämiseksi. Tyypillisiä yhteistyömuotoja ovat yhteisostot ja -varastointi, yhteismarkkinointi, -valmistus ja -jakelu, tutkimus- ja kehitysyhteistyö sekä osaamisen vaihto. Yhteistyö voi tapahtua kilpailijoiden, toimittajien ja asiakkaiden ja eri toimialoilla toimivien yritysten välillä.

Yhteistyösopimusten konkreettinen muoto on yhteisyritys (joint venture), jossa on osakkaina vähintään kaksi yritystä. Yhteistyön suuri etu on yrityksen itsenäisyyden säilyminen ja suurilta panostuksilta välttyminen. Perusedellytys yhteistyön onnistumiselle on kaikkien osapuolten yhteistyöstä saama hyöty. Onnistumista edesauttavat yhteistyölle määritellyt mahdollisimman tarkat päämäärät ja keinot niiden saavuttamiseksi, halutut tulokset ja osapuolten yhteistyölle asettamat odotukset.

Onnistu ulkomailla Wannadon kanssa

Tuntuuko, että olisi hyvä olla joku kokeneempi mukana sparraamassa kansainvälistymisprojektissasi? Me Wannadolla haluamme auttaa sinua viemään yrityksesi maailmalle. Teemme markkinatutkimuksen kohdemaassa ja samalla tarjoamme erittäin laajan ja tukevan verkoston erilaisten satunnaisten tai jatkuvienkin haasteiden voittamiseksi. Asiantuntijoillamme on kymmenien vuosien kokemus yritysstrategian ja rahoituksen suunnittelusta ja läpiviennistä. Teemme monikielisesti natiivipuhujien kanssa suoraa myyntityötä ja markkinointia, joten voit olla varma, että emme kompastu kielimuureihin tai kulttuurieroihin. Tarjoamme myös henkilöstöpalveluita, tapahtumasuunnittelua ja kaikkea muuta mitä eteenpäin pääseminen vieraassa maassa voikaan vaatia.

Kerro meille missä me voidaan auttaa tai kartoitetaan tarve yhdessä – ilman sitoumuksia.

Tarvetta heti #SuperAssarille?

Jätä yhteydenottopyyntö. Yhteistyö voidaan aloittaa vaikka saman tien!