Markkinatutkimuksen avulla tiedät kannattaako ulkomaille lähteä

Markkinatiedon hankinta eli markkinatutkimus on oleellinen toimenpide liiketoiminnan kansainvälistymistä harkittaessa. Ensin on käytävä läpi omat realistiset mahdollisuudet viennin, tuonnin tai muun kansainvälisen yhteistyön käynnistämiseen. On syytä huomioida kaikki yrityksen toimintaan ja kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät: tuote, markkinointi, tavoitteet sekä aineelliset ja henkiset resurssit. Lisäksi varaudutaan riittävillä taustavoimilla.

Monipuolista faktatietoa ulkomaisesta toimintaympäristöstä

Ulkopuolisia tekijöitä tarkasteltaessa tutkitaan mm. asiakkaat ja kilpailijat sekä
poliittiset, taloudelliset, juridiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida kansainvälisen toimintaympäristön muutostrendit ja niiden vaikutukset oman yrityksen toimintaan ja toimialaan. Vientitoiminnassa tulee huomioida, että jokainen maa tai alue vaatii omat analyysinsä ja markkinatutkimuksensa. Yrityksen johdon ja viennin avainhenkilöiden tulee myös kyetä lukemaan ja hyödyntämään markkinatiedon tuloksia. Usein yrityksille riittää pelkkä markkinoiden perustutkimus, mutta eri sijoittautumisvaihtoehtoja harkitsevan yrityksen tulee tehdä syvällisempi markkinatutkimus valitusta kohdemaasta. Tuloksista pitää uskaltaa tehdä oikeat johtopäätökset.

Ajankohtaiseen tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa

Strategisen suunnittelun alkuvaiheessa tehdään päätös päämääristä ja tavoitteista sekä toimintatavoista ja organisaatiosta, joilla päämääriin aiotaan pyrkiä. Toiminnan käynnistäminen vaatii sekä taloudellisia että henkisiä resursseja, joten myös tarvittava rahoitus sekä keinot sen saamiseksi selvitetään jo ennalta. Lisäksi huomioidaan myös toimien kontrollointi, raportointi ja seuranta.

Suunnittelu voi rajoittua myös yksinomaan markkinointistrategiaan muiden perustoimintojen (tuotanto, rahoitus ja henkilöstöasiat) hoituessa kotimaassa. Jos vienti on aluksi vähäistä, erillistä suunnitelmaa ei yleensä laadita, vaan kotimaan markkinointi hoitaa viennin omien toimiensa ohella markkinatutkimuksen tulosten perusteella.

Vienti- ja markkinasuunnitelman pohjana hyödynnetään seuraavaa:

  • Mitä tuotteita tai palveluita, mihin ja miten? (valintaperusteet, kehittämis- ja sopeuttamistarve, kilpailu- ja menestystekijät)
  • Tiedonhankinta kotimaassa ja ulkomailla (tarvittavat tiedot ja toimenpiteet niiden hankkimiseksi)
  • Asiakaskohderyhmä, jakelutien valinta ja vientikanava (valintaperusteet ja keinot asiakkaiden löytämiseksi, myydäkö itse vai käyttääkö edustajaa?)
  • Markkinointi, myynninedistäminen (välineet, toimenpiteet, kohderyhmä)
  • Huomioitavat sopimukset (edustaja-, asiakas- ja huoltosopimukset, kuljetus- ja vakuutussopimukset)
  • Vakuutustarve ja toimituslausekkeet (tuote- ja henkilöstövakuutukset, kuljetus- ja tavaravakuutukset)
  • Vientitoiminnan käytännön kulut ja budjetointi (markkinatutkimukset, investointitarpeet, tuotteen sopeuttaminen, markkinointimateriaali, jakelu- ja myyntikustannukset)
  • Markkinatutkimuksen jälkeen yhtiöllä on riittävät tiedot kohdemarkkinasta ja edellytyksistä menestyä. Sitten siirrytään suunnitellun kansainvälistymisprosessin toteutukseen.

Onnistu ulkomailla Wannadon kanssa

Tuntuuko, että olisi hyvä olla joku kokeneempi mukana sparraamassa kansainvälistymisprojektissasi? Me Wannadolla haluamme auttaa sinua viemään yrityksesi maailmalle. Teemme markkinatutkimuksen kohdemaassa ja samalla tarjoamme erittäin laajan ja tukevan verkoston erilaisten satunnaisten tai jatkuvienkin haasteiden voittamiseksi. Asiantuntijoillamme on kymmenien vuosien kokemus yritysstrategian ja rahoituksen suunnittelusta ja läpiviennistä. Teemme monikielisesti natiivipuhujien kanssa suoraa myyntityötä ja markkinointia, joten voit olla varma, että emme kompastu kielimuureihin tai kulttuurieroihin. Tarjoamme myös henkilöstöpalveluita, tapahtumasuunnittelua ja kaikkea muuta mitä eteenpäin pääseminen vieraassa maassa voikaan vaatia.

Ota yhteyttä

Wannado Superassarit

Business Development Consultant
Kari Tiihonen

+34642344588
+358500500500
kari.tiihonen@wannado.fi

 

[Nämä käytännön tiedot kansainvälistymiseen on laatinut Irma-Liisa Pouttu-Anttila / Infomix Oy. Päivityksestä on vastannut Suomen Yrittäjät ry:n kansainvälisten asioiden päällikko Thomas Palmgren. Wannado Oy:n tarjoamiin palveluihin soveltamisen on tehnyt yrityskehityksemme konsultti ja Espanjan Suomalaiset Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Kari Tiihonen. Tietoja sovelletaan aina tapauskohtaisesti ja ne antavat perusajatuksen menestyksen edellytyksistä. ]

Wannadon #SuperAssarit kertovat

Blogissamme käsittelemme ajankohtaisia aiheita työelämästä, työilmapiiristä, tiimityöstä, digitalisaatiosta ja markkinoinnista kansainvälisen etätyöyhteisömme näkökulmasta. Blogia raapustavat Wannadon #SuperAssarit, aikaan ja paikkaan sitoutumattomat työelämän vapaustaistelijat ja ongelmien ratkaisijat sekä Wannadon perustajat Anna Degerholm ja Irina Viitala.

Uusimmat artikkelit

Seuraa meitä

Pysy ajan tasalla ja tilaa uutiskirjeemme!

Toimistot

Suomen pääkonttori

Wannado Oy
Taivaskalliontie 4 B
00600 HELSINKI
yhteys@wannado.fi

Espanja

Wannado Superassistants S.L
CIF: B93649119
Avenida de los Boliches 15,
Local 4-8 (entresuelo),
29640 Fuengirola Spain
fuengirola@wannado.fi

Laskutus

Laskutus

WANNADO OY
PL 39594
00021
LASKUTUS
laskutus@wannado.fi

Verkkolaskutus

Operaattori: OP-Pohjola-ryhmä (OKOYFIHH)
Verkkolaskuosoite: FI3757904320007656

Y-tunnus: 2418955-7