Yrityksen kansainvälistyminen – aloita tästä

Ulkomaille muutto ja lämpimät talvet, sehän se on monesti mielessä Suomen loskasäässä. Nyt on aika toteuttaa tuo haave ja laittaa rattaat pyörimään! Olet ehkä miettinyt yritystoiminnan kansainvälistä laajentumista, tai ehkä haluat perustaa kokonaan uuden yrityksen ulkomaille. Hienoa! Meille kansainvälisyys on elämäntapa ja oleellinen osa yritystoimintaa. Lue tästä asiantuntijamme vinkit kansainvälistymisprojektiisi.

Miksi lähtisin ulkomaille

Lämpimän ilmaston lisäksi kansainvälistymiseen on monia hyviä syitä. Taustalla voi olla normaali yritystoiminnan laajentaminen, spin-off yrityksestä ja/tai kokonaan uudeksi itsenäiseksi yrittäjäksi ryhtyminen sekä sitä kautta muutto ulkomaille. Nykyään yksi suuri trendi on toimipaikka tai peräti muutto Viroon tai Aurinkorannikolle Espanjaan. Fuengirolan suomalaiset ovat nykyään voimakkaasti esillä. Monet ovat lähteneet vain töihin ulkomaille, mutta mukana on myös useita, jotka haluavat yrittäjäksi Espanjaan.

Onnistuminen vaatii suunnittelua ja resursseja

Oli liikkeellepaneva syy mikä tahansa, kansainvälisen yritystoiminnan aloittaminen vaatii aina tarkkaa suunnittelua ja markkinatutkimusta, johon pitää varata riittävästi aikaa. Käytössä täytyy olla riittävästi resursseja omasta kassasta tai vaikkapa sopiva rahoitus kuten Business Finlandin Tempo -rahoitus. Yllätyksiinkin on varauduttava laaja-alaisesti.

Suunnitteluprosessiin kuuluu pitkän aikavälin suuntaviivojen arviointi sekä lyhyen aikavälin yksityiskohtaisempi suunnittelu ja kilpailutilannetta analysoivalla markkinatutkimuksella. Yrityksen rahoitustarve muuttuu ja vienti sitoo aikaa ja rahaa suunnitteluvaiheesta alkaen.

Strateginen suunnittelu ja markkinatutkimus

Kansainvälistymisen ensimmäinen konkreettinen vaihe on kansainvälistymisstrategia, joka määrittelee, missä ja miten ulkomaisille asiakkaille tarkoitetut tavarat valmistetaan tai palvelut tuotteistaan ja miten ne ko. markkinoille toimitetaan. Yrityksillä on valittavinaan eri vaihtoehtoja saattaa tuotteet ulkomaisille asiakkaille. Moni vaihtoehto saattaa kuitenkin karsiutua verrattaessa yrityksen resursseja markkinoihin ja kilpailijoihin. Vaihtoehtojen vertailussa on oltava realisti, sillä tehdyt päätökset ohjaavat toimintaa kyseisillä markkinoilla vuosia eteenpäin.

Markkinatutkimus on avain oikeaan kansainvälistymisstrategiaan. Olivat sen tulokset liiketoiminnan kannalta hyviä tai huonoja kohdemaassa, voidaan siitä saatuja tuloksia aina käyttää vertailuna toisiin maihin ja oman toiminnan kehittämiseen kotimaassa.

Haasteena kulttuurierot ja vieras byrokratia

Kansainvälinen kauppa eroaa tietysti kotimaankaupasta. Esimerkiksi toimintatavat, kulttuuri ja arvot sekä kysyntä voivat olla erilaisia. Kansainvälisillä markkinoilla onnistumisen edellytys on selkeä suunnitelma sekä kohdealueen riittävä tuntemus.

Vientimarkkinoilla tuotteille tai palveluille voidaan asettaa erilaisia ehtoja ja vaatimuksia kuin Suomessa. Eroja voi olla esim. tuoteturvallisuusvaatimuksissa, standardeissa ja pakkausmerkinnöissä. Käyttöohje tai sopimus saatetaan joutua tekemään monella kielellä ja soveltamaan eri kulttuureille. Myös kauppatavoissa voi olla kulttuurillisia eroavaisuuksia.

Toiminnan esteinä voivat olla määräykset ja viranomaisvaatimukset, jotka hankaloittavat tavaroiden ja palveluiden kauppaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi poikkeavat standardit, tarkastus-, testaus- tai sertifiointivaatimukset sekä erilaiset kiintiöt ja kiellot.

Ratkaiseva voimavara: kumppanit ja verkostot

Byrokratian ja kulttuurierojen taklaukseen tarvitaan kokeneet kumppanit, joiden asiantuntijuutta voidaan hyödyntää sudenkuoppien välttämiseksi. Onko kohdemaassa jo muita suomalaisyrityksiä? Kansainvälistyttäessä erilaisia yhteistyösopimuksia ja yhteenliittymiä muodostetaan kilpailukyvyn parantamiseksi ja kustannusten säästämiseksi. Tyypillisiä yhteistyömuotoja ovat yhteisostot ja -varastointi, yhteismarkkinointi, -valmistus ja -jakelu, tutkimus- ja kehitysyhteistyö sekä osaamisen vaihto. Yhteistyö voi tapahtua kilpailijoiden, toimittajien ja asiakkaiden ja eri toimialoilla toimivien yritysten välillä.

Yhteistyösopimusten konkreettinen muoto on yhteisyritys (joint venture), jossa on osakkaina vähintään kaksi yritystä. Yhteistyön suuri etu on yrityksen itsenäisyyden säilyminen ja suurilta panostuksilta välttyminen. Perusedellytys yhteistyön onnistumiselle on kaikkien osapuolten yhteistyöstä saama hyöty. Onnistumista edesauttavat yhteistyölle määritellyt mahdollisimman tarkat päämäärät ja keinot niiden saavuttamiseksi, halutut tulokset ja osapuolten yhteistyölle asettamat odotukset.

Onnistu ulkomailla Wannadon kanssa

Tuntuuko, että olisi hyvä olla joku kokeneempi mukana sparraamassa kansainvälistymisprojektissasi? Me Wannadolla haluamme auttaa sinua viemään yrityksesi maailmalle. Teemme markkinatutkimuksen kohdemaassa ja samalla tarjoamme erittäin laajan ja tukevan verkoston erilaisten satunnaisten tai jatkuvienkin haasteiden voittamiseksi. Asiantuntijoillamme on kymmenien vuosien kokemus yritysstrategian ja rahoituksen suunnittelusta ja läpiviennistä. Teemme monikielisesti natiivipuhujien kanssa suoraa myyntityötä ja markkinointia, joten voit olla varma, että emme kompastu kielimuureihin tai kulttuurieroihin. Tarjoamme myös henkilöstöpalveluita, tapahtumasuunnittelua ja kaikkea muuta mitä eteenpäin pääseminen vieraassa maassa voikaan vaatia.

Ota yhteyttä

Wannado Superassarit

Business Development Consultant
Kari Tiihonen

+34642344588
+358500500500
kari.tiihonen@wannado.fi

 

 

 

[Nämä käytännön tiedot kansainvälistymiseen on laatinut Irma-Liisa Pouttu-Anttila / Infomix Oy. Päivityksestä on vastannut Suomen Yrittäjät ry:n kansainvälisten asioiden päällikko Thomas Palmgren. Wannado Oy:n tarjoamiin palveluihin soveltamisen on tehnyt yrityskehityksemme konsultti ja Espanjan Suomalaiset Yrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Kari Tiihonen. Tietoja sovelletaan aina tapauskohtaisesti ja ne antavat perusajatuksen menestyksen edellytyksistä. ]

Wannadon #SuperAssarit kertovat

Blogissamme käsittelemme ajankohtaisia aiheita työelämästä, työilmapiiristä, tiimityöstä, digitalisaatiosta ja markkinoinnista kansainvälisen etätyöyhteisömme näkökulmasta. Blogia raapustavat Wannadon #SuperAssarit, aikaan ja paikkaan sitoutumattomat työelämän vapaustaistelijat ja ongelmien ratkaisijat sekä Wannadon perustajat Anna Degerholm ja Irina Viitala.

Uusimmat artikkelit

Seuraa meitä

Pysy ajan tasalla ja tilaa uutiskirjeemme!

Toimistot

Suomen pääkonttori

Wannado Oy
Taivaskalliontie 4 B
00600 HELSINKI
yhteys@wannado.fi

Espanja

Wannado Superassistants S.L
CIF: B93649119
Avenida de los Boliches 15,
Local 4-8 (entresuelo),
29640 Fuengirola Spain
fuengirola@wannado.fi

Laskutus

Laskutus

WANNADO OY
PL 39594
00021
LASKUTUS
laskutus@wannado.fi

Verkkolaskutus

Operaattori: OP-Pohjola-ryhmä (OKOYFIHH)
Verkkolaskuosoite: FI3757904320007656

Y-tunnus: 2418955-7