Sivututka löysi Wannadolta juuri tarpeitaan vastaavan assistentin

Facebook
Twitter
LinkedIn

ASIAKAS

Sivututka Oy, digitoimisto

MITÄ TEIMME

  • Osa-aikainen, joustava assari tarpeen mukaan
  • Toimiston tavarantilaukset ja varaston täyttö
  • Verkkosivujen päivitys
  • Markkinoinnin sparrailu

Syksyllä 2021 oululaisen digitoimisto Sivututkan yrittäjäkaksikko totesi, että heillä on tarve osa-aikaiselle assistentille, joka voisi auttaa purkamaan yritykselle kertyneitä töitä. Toiveena oli löytää assistentti, joka voisi työskennellä joustavasti sekä etänä että tarvittaessa Oulun toimistolla.

Sivututkalle ulkoisen virtuaali- ja toimistoassistentin palkkaaminen tuntui helpommalta ratkaisulta kuin oman vakituisen työntekijän palkkaaminen. Syynä tähän oli se, että assistentti voitiin Wannadon kautta palkata osa-aikaisesti, ja lisäksi palvelua pystyttiin hyödyntämään juuri sen aikaa kuin tarvetta oli.

“Kuten useimmilla yrittäjillä, tuppaa asiantuntijuutta vaativan ydintyön edelle usein kertyä pientä ylimääräistä tehtävää. Tätä kuormaa helpottamaan päätimme hankkia assistentin ulkoisen palvelun kautta,” kertoo Sivututkan kehittäjä ja toimitusjohtaja Antti Rauhala.

Oikea tekijä löytyi rekrytointiprosessin kautta

Wannadolla ei ollut Oulussa assistentteja Sivututkan ottaessa yhteyttä Wannadohon, mutta se ei estänyt yhteistyön käynnistymistä. Wannadon rekrytiimi aloitti työt sopivan henkilön löytämiseksi. Tavoitteena oli löytää tiimiin hyvällä asenteella varustettu, oma-aloitteinen ja reipas assistentti.

Wannado hoiti rekrytoinnin alun, jossa kartoitettiin sopivat ehdokkaat. Muutama ehdokas valikoitui rekrytointiprosessissa Sivututkan itsensä haastateltavaksi, joista löytyikin sopiva henkilö haettuun assistenttityöhön.

“Erityiskiitos Wannadolle siitä, että löysitte juuri sopivan työntekijän meille,” toteaa Rauhala rekrytointiprosessista.

Mahdollisuus keskittyä ydintyöhön assistentin hoitaessa pienet sälätyöt

Sivututka pyörii kahden yrittäjän ja muutaman työntekijän voimin. Koska yrittäjien päivät tunnetusti saattavat venyä 12 tunnin mittaisiksi, voivat pienet, mutta jatkuvasti kasaantuvat sälätyöt kuormittaa liikaa ja nostaa yrittäjän stressitasoa. Saman asian kanssa kamppailtiin myös Sivututkalla. Wannadon toimisto- ja virtuaaliassistentista toivottiinkin apua helpottamaan yrittäjien sekä työntekijöiden työmäärää.

Sivututkalla assistentin tehtäviin kuului pääasiassa WordPress-sivujen sisällönsyöttö. Lisäksi töihin kuului ohjeiden tekoa, tiedonhakua ja työnäytekuvien luomista. Aika ajoin assistentti oli mukana myös some-julkaisuiden suunnittelussa. Toimistolla assistentti auttoi esimerkiksi joululahjojen postituksessa ja toimiston järjestelyssä.

Jotta hyviin tuloksiin päästään ja assistentti-palvelu on yrittäjälle kannattavaa, täytyy yhteistyön olla sujuvaa. Rauhala tuo esiin asioita, jotka ovat tärkeitä yhteistyökumppanin valinnassa: “Kommunikoinnin täytyy toimia hyvin, eli että viesteihin vastataan ja reagoidaan. Rekrytointiprosessissa on tärkeää, että ehdolle tarjotaan sopivia tekijöitä, joista meidän on helppo valita oikea työntekijä. Myös palvelun sopiva hinta ratkaisee.”

Lähes kaikenlaisille yrityksille sopiva assistenttipalvelu

Assistentit ovat niitä työntekijöitä, jotka hoitavat monet “näkymättömät työt”. Assistentit ovat moniosaajia ja nopeita sopeutumaan erilaisiin työtilanteisiin. Wannadon virtuaali- ja toimistoassistentit ovat tottuneita ottamaan haltuun monipuolisesti erilaisia työtehtäviä.

Rauhala toteaakin, että Wannadon assistenttipalvelut sopivat kaikenlaisille yrityksille, joilla on lisäavun tarve pienempien ja vaihtelevien tehtävien hoidossa. Palvelu sopii etenkin niihin tilanteisiin, kun tarve ei ole kokopäiväiselle työntekijälle. Rauhala nostaa esiin myös asiantuntijayritykset, jotka voivat hyötyä assistentin palveluista. Asiantuntijatyölle jää enemmän resursseja, kun työt, jotka eivät vaadi niin paljon erityisosaamista, hoitaakin joku muu.

“Yhteistyö sujui kaikin puolin erittäin hyvin. Wannadon avulla löysimme juuri oikean tekijän tähän tehtävään. Assistentin työt hoituivat sovitusti ja rivakasti. Myös kommunikointi Wannadon kanssa sujui hyvin.”

Antti Rauhala
Kehittäjä & toimitusjohtaja

Sivututka logo

Sivututka on oululainen digitoimisto, joka rakentaa huolella tehtyjä ja yksilöllisesti suunniteltuja WordPress-pohjaisia verkkosivuja. Sivututkalaiset eivät tingi laadusta, vaan takaavat asiakkailleen pitkäikäisiä ja ammattitaidolla tehtyjä ratkaisuja. Asiantuntijuuden lisäksi tarjolla on aitoa oululaista innostusta alaa kohtaan.

Kerro mihin tarvitset apua! Kartoitetaan mahdollisuudet yhdessä, ilman sitoumuksia.

Tarvetta heti #SuperAssarille?

Jätä yhteydenottopyyntö. Yhteistyö voidaan aloittaa vaikka saman tien!